Peter Santesson


Head of Public Opinion Analysis / PhD
Peter Santesson
Telefon: +46 735 22 55 55
  • Opinions- och väljaranalys
  • Samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor
  • Public affairs och politiska beslutsunderlag

 

Bakgrund

  • Forskning om reformprocesser och politiskt beslutsfattande
  • Politisk opinionsbildning
  • Timbro, Ratio, Studentlitteratur
  • Fil.dr i statsvetenskap, Lunds universitet
Peter Santesson
Telefon: +46 735 22 55 55