Kontakta oss
Nyhet

Måns Magnusson är ny ledamot i Demoskops vetenskapliga råd

Vi är väldigt glada att hälsa Måns Magnusson, biträdande universitetslektor, välkommen som ny ledamot i Demoskops vetenskapliga råd. Måns har doktorerat vid Linköpings universitet under Mattias Villani.

Idag arbetar Måns vid statistiska institutionen vid Uppsala Universitet och kommer närmast från en postdoc-tjänst vid institutionen för datavetenskap vid Aalto Universitet i Finland. Han har tidigare arbetat vid Skolverket och vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

2019 mottog han Cramérpriset for sin avhandling Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data. Måns forskningsintressen är Bayesiansk statistik, textanalys, probabilistisk maskininlärning, beräkningsintensiv statistik, och surveymetodik.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet