Kontakta oss
Nyhet Samhälle och opinion

Partival – lättare eller svårare?

Två av tre väljare tycker att det är lättare än vanligt att välja parti i höstens riksdagsval, det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena.

Åsikten skiljer sig mellan väljargrupper, även om det överlag är en majoritet som tycker det är lättare än vanligt att välja parti. Män tycker att det är lättare än kvinnor och äldre tycker det är lättare än yngre.

När det gäller det parti man sympatiserar med tycker Sverigedemokrater att det är lättare att välja parti än andra väljare. Överlag tycker väljare till vänster att det är lättare än väljare till höger, samtidigt ser vi att vid sidan av Sverigedemokrater tycker Socialdemokrater och Moderater i högre utsträckning att det är mycket lätt att välja parti jämfört med andra väljare. Att väljare tycker det är lätt har en rad olika orsaker, bland annat uttrycks att regeringsfrågan har betydelse och man antingen vill byta ut regeringen eller att man är väldigt nöjd med den regering Magdalena Andersson leder. Det främsta skälet som gör valet av parti lättare än vanligt är dock att det finns en sakfråga som favoritpartiet har en tydlig profil i.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 17 år och äldre som är röstberättigade på valdagen den 11 september. Undersökningen omfattar 1 709 intervjuer under perioden 3-7 juni 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Den 11 september är det val till riksdagen. Tycker du att det är lättare eller svårare än vanligt att välja parti?”

Mycket lättare

Något lättare

Något svårare

Mycket svårare

Tveksam, vet ej

Notera att frågan för förstagångsväljare formulerades ”Tycker du att det är lätt eller svårt att välja parti?” med svarsalternativen ”Mycket lätt, Ganska lätt, Ganska svårt, Mycket svårt, Tveksam vet ej”.

Vi ställde även en följdfråga där respondenterna uppmanades beskriva varför de tyckte det blivit lättare eller svårare att välja parti i höstens val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet