Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Samhälle och opinion

L har potential att bli större än C

Detta visar en analys av partiernas möjliga opinionsstöd som presenteras i Aftonbladet.

Analysen bygger på att resultatet av Demoskops väljarbarometer för juli summeras med vilka andra partier väljarna kan tänka sig att rösta på. Resultatet visar att L har potential att bli större än C och MP och L  har potential att bli jämnstora med V. S och M har potential att bli jämnstora och KD och SD har potential att bli rejält större.

Eftersom fler kan tänka sig att rösta på partier inom högeroppositionen än inom vänsterblocket blir potentialen för partierna till höger större än bland de till vänster.  C har minst potential att växa. Detta hänger samman med att efter att C lämnade Alliansen lämnade man också den väljargemenskap som fanns mellan partiernas väljare inom Alliansen som innebar att väljarna uppskattade de andra partiernas partiledare och politik. En sådan gemenskap har man hittills inte lyckats bygga i samma utsträckning med andra partiers väljare.

Däremot formas en sådan gemenskap mellan KD, M och SD-väljarna samt på senare tid även L-väljarna. Det gör nu att man kan tänka sig rösta på varandras partier. Därför ser det ut som att även KD, M och SD har potential att göra rekordval. Det finns dock bara en röst per väljare att lägga. Samtidigt sänker potentialen trösklarna och ett konkret exempel i närtid är Kristdemokraternas uppgång från att vara uträknade en bit under 4 procent till valresultatet 2018 då partiet fick 6,3 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3 105 intervjuer under perioden 14-27 juni 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes i tillägg till den ordinarie väljarbarometern var ”Vilka av följande partier skulle du kunna tänka dig att rösta på i ett riksdagsval?” Intervjupersonerna kunde ange flera alternativ.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet