Kontakta oss
Nyhet

Koranbränningarna delar svenska folket

Svenska folket är oense om huruvida det skall vara förbjudet eller tillåtet att bränna olika religioners heliga böcker offentligt. 43% anser att det borde vara förbjudet att bränna medan 42% anser att det borde vara tillåtet.

Frågan delar även väljarkåren och främst Moderaternas väljare, som är helt splittrade i frågan. Det ger ett svårt utgångsläge för Kristersson som får svårt att blidka alla sympatisörer.

Respondenterna har även fått motivera sitt ställningstagande och en fritextanalys visar att de vanligaste anledningarna till att man är för ett förbud är eftersom man vill respektera religiösa känslor, att förhindra hets mot folkgrupp, upprätthålla harmonin i samhället, att yttrandefriheten har gränser och att det går emot svenska värderingar att inte visa respekt för heliga böcker.

De vanligaste anledningarna till att man är emot ett förbud är eftersom man anser att det går emot yttrandefriheten, att det skulle ge religion en särbehandling, att det går emot svenska värderingar att begränsa yttrandefriheten, att ett förbud skulle polarisera samhället ytterligare och att det är viktigt att Sverige står upp för yttrandefriheten i en internationell kontext.

Om du vill veta mer om undersökningen, vänligen ladda ned vår specialrapport:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet