Kontakta oss
Dataanalys Nyhet

Kompetenskartläggning: Vad behöver Industrin?

Inom tre år så behöver industrin ersättnings- och nyrekrytera över 300 000 medarbetare. Det framkommer i en ny landsomfattande undersökning som Industrirådet låtit Demoskop genomföra.

Behovet av såväl yrkesmedarbetare som tjänstemän är omfattande i hela landet, men extra stort i Stockholmsområdet samt i övre Norrland.

Undersökningen, som består av både en kvalitativ och kvantitativ del, presenterades i februari 2024. Resultaten finns presenterade som dels en rapport och dels en interaktiv databas, en så kallad ”dashboard”.  Länk till rapport och dashboard

De stora teknikskiften som pågår till följd av digitalisering och övergången mot klimatneutralitet utgör en av de största omställningarna för näringslivet på flera generationer. Det innebär helt nya förutsättningar för industrin och arbetsmarknaden i Sverige. För att kommande investeringar och jobb ska hamna i Sverige krävs konkurrenskraftiga industriföretag. Konkurrenskraft skapas av en mängd faktorer. Inte minst av företagen själva. Men också av ett antal strukturfrågor som politiken ytterst har i uppdrag att hantera.

Undersökningen visar på ett stort behov av kompetens i industrin som i nuläget inte matchas av ett relevant utbildningsutbud, vare sig för unga eller yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling eller omställning. Samtidigt innebär en stor efterfrågan på kompetens stora möjligheter för ungdomar och yrkesverksamma. Elever som gått ut gymnasieskolans industri- och teknikinriktade program är eftertraktade på arbetsmarknaden och likaså studenterna på högskolornas och yrkeshögskolornas ingenjörs-, teknik- och IT-utbildningar. Det finns också stora möjligheter för personer som finns på arbetsmarknaden idag att utvecklas inom industrin.

Vill du veta mer? Kontakta Pelle Ahlin Olofsson (pelle.ahlin@demoskop.se)


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Dataanalys

Visa alla inom: Dataanalys