Kan Amazon förändra den svenska e-handeln?

Publicerat av
september 28, 2018

Under 2017 började ryktet spridas att Amazon var på gång med en stor lansering i Sverige under 2018 och många e-handlare rös vid tanken. Hur skulle de kunna konkurrera med en sådan jätte? Genom en smart differentiering i utbudet? Genom positionering via personlig service eller lägre pris? Genom lojalitetsbyggande med de befintliga kunderna? Funderingarna var många och för att besvara så många som möjligt av dem gjorde vi på Demoskop en bred undersökning i början av året, både om svenskarnas förhållande till e-handel i stort och synen på Amazon och andra aktörer.
Hur ser då potentialen ut för Amazon och andra på den svenska marknaden enligt vår dersökning? Efter resor (61%) och böcker/musik (61%) så är de vanligaste produkterna/tjänsterna som vi handlar online kläder/skor (58%) och hemelektronik (45%) – Amazon är stora i alla dessa kategorier i de länder där de finns representerade.
Hur ser det ut med möjligheten till differentiering gentemot Amazon? De viktigaste egenskaperna som man eftersöker hos en e-handelsaktör är att företaget känns pålitligt, att det känns enkelt att handla av dem, samt att det är prisvärt – Amazon kan uppfylla alla dessa kriterier på ett bra sätt.
Går det möjligen att marknadsföra sig för att nå målgrupper som Amazon inte når? Förutom att man går direkt in på de siter som man känner till sedan tidigare, så är Google (73%) och prisjämförelsesiter (49%) de vanligaste sökvägarna – kanaler där Amazon har stora möjligheter att köpa sig utrymme.
Sammantaget har Amazon många möjligheter att ta marknadsandelar i Sverige, men i vilken utsträckning skulle det påverka och förändra den svenska marknaden?
I vår undersökning säger 60% att de känner till Amazons e-handel och 20% att de har handlat där. Hur många är det då i stort som handlar online? Nästan alla (96%) handlar någon gång produkter/tjänster online, och en majoritet säger att de gör det ganska- eller mycket ofta. Enligt PostNords årsrapport E-barometern så omsatte den svenska e-handeln 67 miljarder kronor under 2017 och prognosen för 2018 är 77 miljarder. En fantastisk årlig ökning sedan 2004 då denna siffra var 6,8 miljarder.
Det finns således mycket pengar att kriga om och stor potential om man gör det på rätt sätt. En bra SWOT-analys av den egna situationen är alltid en bra grund att utgå ifrån. Vad kan man göra som Amazon och andra inte gör? Efterfrågar kunderna saker som konkurrenterna inte kan erbjuda på ett lika bra sätt som det egna företaget? Hur bygger man positionen på kort- respektive lång sikt utifrån det?
Svaret på frågan i rubriken är att Amazon både kan påverka och förändra stora delar av den svenska e-handeln. Men även de har en resa att göra för att lyckas med detta och senast jag hörde så dröjer deras lansering. Den svenska e-handelsmarknaden har många duktiga och väletablerade företag som blir tuffa att konkurrera med och det blir intressant att följa utvecklingen.

Dela: