Kontakta oss
Nyhet

Johan Martinsson ny medlem i Demoskops Vetenskapliga råd

Kvalitet, nyfikenhet och nytänkande är ständigt närvarande i det arbete Demoskop gör. Som stöd i kvalitetsarbetet har Demoskop ett vetenskapligt råd som består av ledande experter inom statistik och undersökningsmetodik.

Johan Martinsson, docent och forskare i statsvetenskap är ny medlem i rådet och arbetar idag som föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

”Vi är väldigt stolta över att Johan har accepterat att bli medlem i vårt vetenskapliga råd. Han har djup kompetens i just det vi arbetar med, samhällsfrågor, väljarförståelse samt kvalitetsfrågor kopplat till statistiska undersökningar och surveymetodik. Dessutom har han en stor nyfikenhet kring metod. Vi sätter stort värde på att kunna dela med oss till forskningen”, säger Karin Nelsson, vd för Demoskop.

”Det var väldigt roligt att få frågan om att ingå i Demoskops vetenskapliga råd. Jag ser det som ett hedrande uppdrag och ligger helt i linje med mitt intresse för att stärka kunskapsutbytet och samverkan mellan universitetet och övriga samhället”, säger Johan Martinsson.

Demoskop har sedan starten 1989 varit ett av Sveriges ledande undersökningsföretag. En lång och framgångsrik historia ställer krav på noggrannhet, metodkunnande och affärsmannaskap. Undersökningsbranschen befinner sig nu i stark utveckling, som kräver kunskap om statistisk teori och metod, förståelse för hur big data kan användas och hur kvalitetssäkring kan ske i varje led. Detta arbetar vi med på Demoskop på flera sätt, vi är aktiva i branschorganisationer både i Sverige och internationellt, vi samarbetar med forskningen och arbetar många gånger i nära partnerskap med våra kunder. Vårt vetenskapliga råd är viktiga experter för oss att diskutera olika frågeställningar med.

Övriga medlemmar är:

  • Gunilla Broadbent, President ESOMAR Foundation, the global, market, social and opinion research foundation.
  • Stephanie Eckman, fil dr statistik, Fellow Survey Methodology RTI, USA
  • Måns Magnusson, fil dr statistik, ass professor, Uppsala Universitet
  • Joakim Malmdin, fil lic statistik, Expert inom kvalitetsområdet på statistikbyrån i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Demoskop erbjuder undersökningar och avancerade analyser inom opinion, varumärke, kommunikation och affärs- och verksamhetsutveckling. Företaget är banbrytande i metodutveckling och analys av nya datakällor. Det moderna angreppsättet har banat väg för träffsäkra slutsatser med direkt affärsnytta för företag och organisationer. Läs mer här www.demoskop.se

För fler frågor, kontakta:

Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se

Johan Martinsson, johan.martinsson@pol.gu.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet