Kontakta oss
Nyhet

Joakim Malmdin ny medlem i Demoskops Vetenskapliga råd

Kvalitet, nyfikenhet och nytänkande är ständigt närvarande i det arbete Demoskop gör. Som stöd i kvalitetsarbetet har Demoskop ett vetenskapligt råd som består av ledande experter inom statistik och undersökningsmetodik.

Joakim Malmdin, fil lic statistik, är ny medlem i rådet och arbetar idag som expert inom kvalitetsområdet på statistikbyrån i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Dessförinnan arbetade han många år på SCB där han bland annat var kvalitetschef. Joakim har också varit ordförande i Statistikfrämjandet.

”Vi är väldigt stolta över att Joakim har valt att bli medlem i vårt vetenskapliga råd. Han har djup kompetens i kvalitetsfrågor och ett brett nätverk inom statistikområdet. Dessutom har han en nyfikenhet och förståelse för de möjligheter som nya datakällor för med sig”, säger Karin Nelsson, vd för Demoskop.

”Jag är oerhört glad över att ha givits denna möjlighet att kunna medverka till, och vara en del av, det som är en av Demoskops kärnuppgifter – att bidra med ett relevant och sakligt underlag för debatt, opinion och samhällsanalys. Speciellt i tider av förändringar och utmaningar är det av allra högsta vikt att vi som förser debattörer och beslutsfattare med underlag gör det på ett vederhäftigt och transparent sätt”, säger Joakim Malmdin.

Demoskop har sedan starten 1989 varit ett av Sveriges ledande undersökningsföretag. En lång och framgångsrik historia ställer krav på noggrannhet, metodkunnande och affärsmannaskap. Undersökningsbranschen befinner sig nu i stark utveckling, som kräver kunskap om statistisk teori och metod, förståelse för hur big data kan användas och hur kvalitetssäkring kan ske i varje led. Detta arbetar vi med på Demoskop på flera sätt, vi är aktiva i branschorganisationer både i Sverige och internationellt, vi samarbetar med forskningen och arbetar många gånger i nära partnerskap med våra kunder. Vårt vetenskapliga råd är viktiga experter för att diskutera olika frågeställningar med.

Övriga medlemmar är:

  • Gunilla Broadbent, President ESOMAR Foundation, the global, market, social and opinion research foundation.
  • Stephanie Eckman, fil dr Survey Methodology vid JPSM (Joint Program in Survey Methodology) vid universitetet Maryland, USA
  • Måns Magnusson, assisterande professor i statistik, Uppsala Universitet

Demoskop erbjuder undersökningar och avancerade analyser inom opinion, varumärke, kommunikation och affärs- och verksamhetsutveckling. Företaget är banbrytande i metodutveckling och analys av nya datakällor. Det moderna angreppsättet har banat väg för träffsäkra slutsatser med direkt affärsnytta för företag och organisationer. Läs mer här www.demoskop.se

För fler frågor, kontakta:

Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se

Joakim Malmdin, joakim.malmdin@gmail.com


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet