Guide för digital annonsering

Publicerat av
januari 30, 2019

”Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.” Detta klassiska citat av John Wanamaker kanske är mer aktuellt än någonsin. I Sverige står idag den digitala annonskostnaden för över hälften av de totala medieinvesteringarna. Samtidigt råder det fortfarande okunskap inom området och som annonsör är det utmanande att hänga med i branschens alla trender och snabba utvecklingar. I mitt jobb som en del av Exptertteam Mediekvalité, en expertgrupp i samarbete med Sveriges Annonsörer som ska verka för ett mer transparent medielandskap i Sverige, har vi därför arbetat fram en guide i syfte att öka förståelse för de digitala medieköpen.

Hela 20 miljarder kronor står den digitala annonsmarknaden för i Sverige idag. Med grund i detta finns det ett stor behov av att öka kunskapen kring digital kommunikation och reda ut begrepp som kan vara svåra att förstå. Vår tanke med guiden är att göra det så enkelt som möjligt för alla som verkar inom branschen att faktiskt förstå vad saker betyder. Vi reder därför ut begrepp som pris, mätbarhet, räckvidd, viewability, brand safety och Ad Fraud på ett lättförståeligt sätt.

Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt här.

Dela: