Kontakta oss
Nyhet

Förändrade förutsättningar för framtidens CMO?

Demoskop har genomfört det första mötet med sitt nystartade Advisory Board inom varumärke & kommunikation.

Som väntat blev diskussionerna kreativa, insiktsfulla och framåtskådande!

Det huvudsakliga fokuset under denna eftermiddag handlade om ett ämne som varit omskrivet under den senaste tiden, håller marknadschefens roll som vi känner den på att förändras eller tom minska i betydelse?

Gruppen var i sina diskussioner enig om att tesen om att marknadschefens roll kommer att minska i betydelse inte stämmer. Däremot har rollen förändrats och i vissa fall breddats vilket innebär att den som sådan blivit mer intressant då den kommer att kräva en större bredd på kompetens och en förmåga att bygga ihop interna silos till helheter.

Om marknadschefen tidigare var en varumärkeschef så går hen nu mot en mer holistisk roll som kräver ett helhetsgrepp och en balansering av det strategiska och operativa samt marknad och försäljning.

Behovet av samarbeten gick som en röd tråd genom diskussionen. Naturligtvis behövs ett samarbete med ledning och då specifikt CFO men även interna och externa samarbeten kopplade till till exempel den digitala användningen, både utifrån ett kund och kommunikationsperspektiv, framhölls. Då fokuset till stor del är och blir datadrivet blir det också viktigt vem som äger och kan tolka data på bästa sätt. Här ställs det återigen på sin spets vem som har bra förstapartsdata och ju mer kunskap man har inhouse desto mindre är man beroende av till exempel tredjepartsdata.

Den digitala kunskapen är en viktig faktor och marknadschefen behöver absolut ha en digital ledarroll inom företaget, annars blir man bara en samordnare av aktiviteter. Det gäller såväl intern som externt.

För att kunna göra detta mångfacetterade jobb kommer relevant analysunderlag att öka, både i omfattning och vikt, tror gruppen. Det digitala användandet har ökat tillgången till data men analys kommer och måste vara så mycket mer än sifferredovisning. Det är de mjuka aspekterna av att förstå människor som bör vara i fokus för att vi därigenom ska kunna förklara varför våra siffror pekar åt det håll de pekar.

Sammanfattningsvis var detta ett möte som gav mersmak. Deltagarna i detta expertteam är noga utvalda för sin erfarenhet och kompetens vilket skapar förutsättningar för insikter som vi på Demoskop tror kommer att bidra till vår branschs utveckling.

Demoskops advisory board består av:

  • Anders Lithner
  • Calle Wåreus
  • Mats Rönne
  • Carolina Löfving Larhed
  • Daniel Atteroth
  • Lina Hedenström
  • Peter Bryngelson

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet