Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik

Folkviljan

Magdalena Andersson vinner statsministerkampen före Ulf Kristersson. Samtidigt menar en knapp majoritet av svenska folket att regeringen gör ett dåligt jobb. Socialdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett övertag om 2,6 procentenheter före högeroppositionen och i juli månads väljarbarometer, som publiceras i Aftonbladet, når Miljöpartiet 4,9 procent och Liberalerna 4,5 procent. De stora partierna tappar väljare till de mindre partierna.

Detta visar undersökningen Folkviljan som Demoskop gjort på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena. Undersökningen omfattar 3 105 webbintervjuer med svenska allmänheten 18 år och äldre under perioden 6 -26 juni. Ta del av hela undersökningen här

Stämningsläget i Sverige

 • Sentimentet – uppfattningen om utvecklingen i Sverige – faller till runt -32 i juli efter tidigare stabil negativ nivå för juni.
 • Mest optimistiska är C-väljare följt av S- och MP-väljare.  SD-, KD-, M- och L-väljare är mest pessimistiska, i den ordningen.
 • Sjukvården har i juli utvecklats negativt och går om tryggheten som det område med mest negativt sentiment. Sammanhållningen i samhället är fortsatt i botten.
 • Sveriges ekonomi fortsätter att öka i betydelse. 
 • Jämställdhet följt av ett marginellt positivt sentiment för jobb och barnomsorg, är de enda områdena med fortsatta positiva sentiment. 

Politiska samtalsämnen

 • Kriminalitet ligger fortsatt i topp som politiskt samtalsämne men sjunker i juli.
 • Migration har gått förbi försvar och säkerhet som den näst mest diskuterade frågan.
 • Miljö & klimat ökar som samtalsämne och når en tredje placering. FN-mötet Stockholm+50 där Sverige och Kenya  stod värdar i ett klimatmöte och milstolpe eftersom det var 50 år sedan den FN:s första miljökonferens ägde rum. Samtidigt har det varit värmerekord runt om Europa och en växande diskussion med utgångspunkt av att effekterna av klimatförändringarna kommer snabbare än förväntat.
 • Ekonomi växer även det som politiskt samtalsämne med höga inflationssiffror, stigande räntor och en allt mer osäker bostadsmarknad. 

Viktigaste samhällsfrågan

 • Lag och ordning ligger fortsatt i topp som totalt viktigaste fråga. Det är den totalt viktigaste frågan för M- L-, KD- och SD-sympatisörer.
 • Sjukvård är den näst viktigaste frågan, totalt sett, och kvalar in bland topp 5 hos samtliga partisympatisörer. Ligger särskilt högt bland S-, MP-, V- och C-väljare samt i topp för S och V.
 • Sveriges ekonomi fortsätter att öka i juli och har även gått om klimat & miljö som den enskilt viktigaste frågan. Över hälften av M-, L-, C-, SD- och S-väljarna ser det som en av de viktigaste frågorna.
 • Försvar fortsätter sjunka i betydelse som den enskilt viktigaste frågan efter en starkt uppåtgående trend sedan Ukrainakriget till att nå kulmen då Nato-frågan allt mer ansetts avslutad. Försvar ligger fortsatt starkt i betydelse som totalt viktigaste fråga bland M-, L och KD-väljarna.

Förväntningar på ekonomin

 • Samtliga ekonomiska förväntningar rasar i juli efter att ha visat tecken på en stabilisering i juni.
 • Förväntningarna på vanliga löntagares ekonomi är nästan på samma låga nivåer som vid pandemins inledning.
 • Förväntningar på den personliga ekonomin som var den lägst dittills uppmätta i juni, rasar nu till ytterligare lägre nivåer.
 • Alla väljare har negativa ekonomiska förväntningar men SD-, KD-, L- och M-väljare har mer negativa förväntningar än snittet.

Val av parti

 • Sakfrågor följt av ideologi och partiledare är viktigast för valet av parti. Partiledare är däremot mycket mindre viktigt för MP-väljare där endast en av tre tycker att det är viktigt.
 • S är sakfrågeägare avseende skola och barnomsorg och jämställdhet. Med knapp marginal är man också sakfrågeägare avseende sjukvård.
 • M är sakfrågeägare i företagande, jobb, och Sveriges ekonomi och är även sakfrågeägare i områdena bland M-, L-, KD- och SD-väljare.
 • KD är ledande avseende äldreomsorg som helhet men även bland KD-, L-, och M-väljare.
 • MP är sakfrågeägare gällande klimat och miljö och är där sakfrågeägare bland MP- och S-väljare.
 • SD är ledande avseende invandring, integration samt lag & ordning. I tillägg till SD-väljare är de sakfrågeägare avseende invandring bland L-, M- och KD-väljare samt även integration bland KD-väljare.

Förtroendet för partiledarna

 • Över hälften (52 procent) av väljarna har förtroende för Magdalena Andersson, men stödet sjunker från juni (57 procent), emellertid från en lång uppgående trend sedan tillträdet som partiledare.
 • Utöver det egna partiet där Andersson har högst förtroende, är hon den partiledare med högst förtroende utanför det egna partiet bland C-, V och MP-väljare. Hon är även den partiledaren som M-, KD-, och SD- har högst förtroende för utanför det egna blocket. Hon har även högre förtroende än Jimmie Åkesson bland L-väljarna.
 • Skillnaden mot den närmaste utmanaren, Ulf Kristersson, är nu 10 procentenheter. Han är förutom det egna partiet, där han har högst förtroende, näst mest förtroende bland KD- och L-väljare. Bland SD-väljare är han tredje i rank då de har högre förtroende för Ebba Busch än Kristersson.
 • Närmast Kristersson är Ebba Busch och Jimmie Åkesson.
 • Johan Pehrson får ett starkt växande stöd från väljarna och klättrar förbi Nooshi Dadgostar och Annie Lööf.
 • I botten befinner sig Annie Lööf tillsammans med de två språkrören, Bolund och Stenevi.

Statsministerkampen

 • Magdalena fortsätter att leda i statsministerkampen och nästan hälften (46 procent) tror att hon skulle vara en bättre statsminister än Ulf Kristersson som har ett stöd av fyra av tio (40 procent) väljare.
 • Andersson övertog ledningen direkt då hon tillträdde, och således före den ryska invasionen av Ukraina. Avståndet har emellertid minskat i juli.
 • I de olika väljargrupperna är uppfattningen i enlighet med den politiska konstellation man ingår i. Notabelt är att åtta av tio C-väljare (82 procent) föredrar Andersson, medan en av tjugo (6 procent) föredrar Kristersson.

Regeringen

 • Efter en ökande positiv trend för regeringens sätt att sköta sitt jobb sjunker omdömet för regeringen i juli. Nu anser fler än hälften (54 procent) att regeringen gör ett dåligt jobb medan färre än hälften (46 procent) anser att regeringen gör ett bra jobb. Omdömet om regeringens sätt att sköta sitt jobb ligger nu nästan i nivå med tiden vid Rysslands anfall på Ukraina.
 • Mest positiva är S-väljare följt av C- och MP-väljare. MP-väljare har emellertid en större andel som tycker att regeringen gör ett ”mycket bra jobb” jämfört med C-väljarna.
 • Lite mot blockströmmen är det tre av tio V-väljare är kritiska, medan en fjärdedel av L-väljarna är positiva till regeringens arbete.  

Om undersökningen

Undersökningen Folkviljan är genomförd av Demoskop på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena. Mätningen är genomförd som en webbenkät inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre och omfattar 3 105 intervjuer under perioden 14-27 juni 2022. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Vill du veta mer, kontakta Karin Nelsson


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet