Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Samhälle och opinion

Folkviljan-rapport Townhall


I samband med dagens stora Townhall-möte som Demoskop anordnar tillsammans med Kvartal, Dagens Arena och Kulturhuset Stadsteatern släpper vi den andra stora rapporten inom ramen för Folkviljan.


Ta del av hela undersökningen här


Om undersökningen

Undersökningen Folkviljan är genomförd av Demoskop på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena. Mätningen är genomförd som en webbenkät inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Huvudsaklig mätperiod är 26 – 4 augusti 2022 och är baserad på 3001 intervjuer, rapporten innefattar även olika delar där mätperioderna och antal intervjuer skiljer sig, vilket då är definierat under varje respektive sida i rapporten.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och partival.Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet