Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Privatekonomi Samhällsbyggnad

Följ allmänhetens syn på samhälls-utvecklingen

Med Demoskops månatliga mätning av samhällsutvecklingen får du en aktuell överblick över hur det politiska landskapet förändras, och vad som i stunden anses viktigast.
Du får resultaten presenterade dels som en skriftlig analys av vår opinionschef Peter Santesson, dels i form av PowerPoint-diagram som enkelt kan användas i till exempel interna rapporter eller ledningsgruppsmöten.
Några av de frågor där vi löpande följer allmänhetens uppfattningar är:
– Politiska samtalsämnen – Vad dominerar för stunden?
– Den viktigaste politiska frågan – Hur ser skiftningarna ut och vad är viktigast för de olika partiernas sympatisörer?
– Sentimentet – Är det optimistiska eller pessimistiska förväntningar som dominerar?
– Utvecklingen av centrala samhällsfunktioner – Vilka frågor tar mark och vilka tappar i det rådande klimatet?
– Ekonomin – Vilka är förväntningarna på den personliga ekonomin och på samhällsekonomin?
– Förtroende för de politiska partierna – Vilket förtroende har partierna i de centrala politiska frågorna och hur utvecklas förtroendet?
– Partiledarna – Vilka partiledare dominerar den politiska scenen?
– Partistödet – Hur starkt stöd har de olika partierna och hur utvecklas stödet?
Läs mer om mätningen här
Ladda ner junirapporten gratis här.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet