Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik

Fler vill att munskydd används i kollektivtrafiken

Diskussionen kring användningen av munskydd för att skydda mot coronaviruset fortsätter. När sommaren lider mot sitt slut och svenskarna vänder tillbaka till vardagen ser vi förändrade krav från allmänheten. Andelen som vill se att munskydd används inom kollektivtrafiken ökar jämfört med förra mätningen i början av juni, från 35% till 44%. Samtidigt minskar andelen som tycker att personalen inom äldreomsorgen borde använda munskydd från 69% till 61%. Argument som framförs är att smittspridningen minskat på äldreboenden och att det kan vara svårt att prata med de äldre med munskydd. En del menar att visir är tillräckligt. Däremot kan kravet på munskydd i kollektivtrafiken hänga samman med att fler återvänder till sin fysiska arbetsplats efter vårens distansarbete.
Läs mer om undersökningen på Aftonbladet.

Om undersökningen

Målgrupp: Allmänheten, 16 år och äldre.
Fråga: “Tycker du att det borde finnas krav på munskydd…
På offentliga platser
I kollektivtrafiken
För personalen i äldreomsorgen
Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej”
Undersökningsperiod: 10 augusti 2020.
Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket.
Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 1 299 intervjuer.
Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs mer om hur vi arbetar här


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet