Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Samhälle och opinion

Färre L-sympatisörer är mycket säkra på sitt partival jämfört med övriga partisympatisörer

Drygt varannan väljare (58%) är mycket säkra hur de ska rösta i höstens val. Bland Liberalernas väljare är det dock färre (32%) som svarar att de är mycket säkra.

De övriga partisympatisörerna har minst 49 procent som uppger att de är mycket säkra på vad de ska rösta på inför riksdagsvalet den 11 september. Som kontrast är siffran bland Liberalerna alltså 32%. Där har lejonparten av L-sympatisörer uppgett svarsalternativet ”ganska säker”. 52% av de liberala sympatisörerna anser att de är ganska säkra. En del av förklaringen kan ligga i att partiet får en del stödröster från väljare till andra partier som ser Liberalerna som en förutsättning för en högerregering. Den relativt nytillträdde partiledare Johan Pehrson har också på kort tid ökat i förtroende.

Sverigedemokraternas sympatisörer sticker ut som med störst andel väljare som är mycket säkra hur de ska rösta.  71% av Sd-sympatisörerna har uppgett att de är mycket säkra i valet av parti jämfört med samtliga sympatisörer där siffran är 58%.

De övriga partisympatisörerna har minst 49 procent som uppger att de är mycket säkra på vad de ska rösta på inför riksdagsvalet den 11 september. Som kontrast är siffran bland Liberalerna alltså 32%. Där har lejonparten av L-sympatisörer uppgett svarsalternativet ”ganska säker”. 52% av de liberala sympatisörerna anser att de är ganska säkra. En del av förklaringen kan ligga i att partiet får en del stödröster från väljare till andra partier som ser Liberalerna som en förutsättning för en högerregering. Den relativt nytillträdde partiledare Johan Pehrson har också på kort tid ökat i förtroende.

Sverigedemokraternas sympatisörer sticker ut som med störst andel väljare som är mycket säkra hur de ska rösta.  71% av Sd-sympatisörerna har uppgett att de är mycket säkra i valet av parti jämfört med samtliga sympatisörer där siffran är 58%.säkerhet inför val

Sverigedemokraternas sympatisörer sticker ut som med störst andel mycket säkra väljare.  71% av Sd-sympatisörerna har uppgett att de är mycket säkra i valet av parti jämfört med samtliga sympatisörer där siffran är 58%.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3001 intervjuer under perioden 26 juli – 4 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur säker är du att du ska rösta på X i höstens riksdagsval?”

Mycket säker

Ganska säker

Varken säker eller osäker

Ganska osäker

Mycket osäker

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet