Marknadssegmentering

För att på djupet förstå och effektivt kunna kommunicera med sina kunder och andra intressenter krävs ibland ett annat grepp än att enbart analysera grupperna efter klassiska variabler så som kön, ålder och region. Med hjälp av en segmentering delas marknaden upp i mindre delar i syfte att bättre förstå sitt underlag, sina kunder, och på så sätt kunna applicera mer relevanta och målgruppsnära åtgärder som produkt- och konceptsutformning, marknadskommunikation och erbjudanden. Beroende av det övergripande syftet med segmenteringen, används olika kriterier för uppdelningen, där de vanligaste är:

• Intressen och aktiviteter • Värderingar • Livssituation • Konsumtionsbeteende

Det finns naturligtvis situationer där andra kriterier används, så hör av er till oss så berättar vi mer hur en marknadssegmentering kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer träffsäkra och effektiva i allt från kommunikation till faktisk försäljning!

Dela: