Kampanjmätningar/ComBridge

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

ComBridge är Demoskops nya kampanjmätningsmodell där vi analyserar faktisk kommunikativ effekt genom att bygga en brygga mellan emotionell research och funktionell digital data/performancedata. Effekt kan handla om en mer långsiktig varumärkeseffekt eller en mer kortsiktig taktisk effekt. ComBridge fokuserar på att genom att använda och analysera de faktiska KPI:er som en kampanj ska stärka eller understödja så kan vi ge en tydlig bild på effekten men också en tydlig bild av vad i kampanjen det är som faktiskt har stärkt eller understött densamma? Rent praktiskt kan ComBridge genomföras Ad Hoc eller som en integrerad del i en existerade tracker.

Under de senaste åren har investeringar i digital kommunikation stadigt ökat. I takt med denna ökning har det skapats en mängd olika digitala KPI:er som utvärderar denna kommunikation. Dessa KPI:er är dock till sin natur funktionella d.v.s. det är tekniska mätetal som visar på funktionella faktorer som räckvidd, klick och konverteringar. Det som inte framkommer i denna data är varför reklamen har presterat som den gjort eller hur den påverkar de mer emotionella delarna av ett varumärke. Via ComBridge använder och samanalyserar vi både den digitala/tekniska data som idag finns med den mer emotionella researchdatan. Vi är helt övertygade om att för att kunna analysera kommunikativ effekt idag måste man använda och samanalysera de olika kunskapskällor som finns tillgängliga. Med andra ord så bygger denna modell en brygga mellan de olika informationskällorna.

Dela: