Debatten & Opinionen

Vilka samhällsfrågor är hetast just nu och vilka partier har högst förtroende?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

Vill du få en djupare insikt i hur samhällsklimatet ser ut just nu och vilka frågor som allmänheten anser som viktigast i stunden?

Då hittar du svaren i Debatten & Opinionen, Demoskops månatliga mätning av allmänhetens attityder och inställning till politiken och centrala samhällsfrågor.

I mätningen följer vi månad för månad allmänhetens uppfattningar om alltifrån vilken politisk fråga som anses som viktigast, till förtroendet för de politiska partierna och deras företrädare. Vi kan också se hur det allmänna samhällsklimatet utvecklas och vilka förväntningar allmänheten har på såväl den egna ekonomin som på samhällsekonomin.

Resultaten presenteras i en heltäckande rapport med grafer och en skriftlig analys av våra opinionsexperter. Utöver de vanligt förekommande frågorna i rapporten så gör vi även ett specifikt nedslag varje månad för att belysa ett ämnesområde som vi tycker är extra relevant i samhällsdebatten, exempelvis välfärd, energifrågor eller lag och ordning.

Exempel från tidigare Debatten & Opinionen

Dela: