Customer Experience

Hur nöjda och lojala är era kunder? Vad är det framförallt som skapar nöjdheten? Vad är det som påverkar eventuellt missnöjda kunder? Vilka förbättringsåtgärder är viktigast att prioritera?

Genom att kontinuerligt intervjua ett urval av kunder så skapar vi en en tydlig bild av:

Resultaten sammanställs både med en tydlig översikt av helhetsbedömningarna och utifrån det om det det sker en förbättring eller försämring över tid. Samt vilka nyckelfaktorer som ser bra ut respektive mindre ut. Utifrån det görs fördjupningar i varför olika delar presterar bättre eller sämre, vilket möjligör konkreta åtgärdsplaner.

I analyserna skapar vi också en tydlig bild av hur viktiga de olika faktorerna är för att påverka helhetesintrycket i stort. Vilket underlättar för att skapa en prioriteringsordning av åtgärderna.

Dela: