360-tracking

Sambandsanalys där man involverar flera olika datakällor eller kombinerar surveydata och annan data. En av trackingens primära uppgifter är att följa prioriterade KPI:er över tid. För att öka förklaringsgraden av den utveckling som sker så är det ofta relevant att ställa KPI:n i relation till en annan. Ett exempel på detta är att genom att se på samvariansen mellan reklaminvesteringar och reklamerinran så får du en tydligare bild av varför reklamerinran utvecklas som den gör? Denna analys görs genom regression där man helt enkelt över tid letar efter statistiska samband mellan 2 (eller flera) faktorer. Dessa faktorer kan vara researchbaserade (tex reklamerinran) eller vara baserade på datakällor som är relevanta för kunden (tex medieinvesteringar, försäljningsdata, digitala KPI:er etc.). Denna analys gör det lättare för kunden att förstå sin affärs och varumärkesutveckling.

Dela: