Kontakta oss

Digital kommunikation

Digital kommunikation och marknadsföring handlar inte längre bara om att lägga till onlinekanaler i mediemixen; Det handlar om att integrera det digitala perspektivet i all marknadsförings- och kommunikation. Demoskops expertis – inom digital analys, intervjuundersökningar, tech och tjänstedesign hjälper kunderna att använda den fulla potentialen i digital marknadsföring t ex genom ”Always on”-strategi. Det betyder att varumärket har möjlighet att kommunicera och engagera löpande med sina målgrupper, inte bara genom enskilda reklamkampanjer.

Vad vi gör

Den digitala analysen är vanligtvis mångfacetterad och löser specifika digitala marknadsföringsutmaningar samtidigt som de hela tiden utvecklar nya kundinsikter.

Optimera kundupplevelsen mellan olika kanaler

Demoskop arbetar för att integrera flödet av kundupplevelsen mellan olika kanaler för att hitta underlag till att förbättra kundupplevelsen. Demoskop arbetar med kunder för att göra de förändringar som behövs för att stödja nya kundstrategier.

Trafikanalys över den digitala köpresan

Demoskop tar ett helhetsgrepp om den digitala köpresan för att ge en nulägesbild. Vi analyserar hur konsumenter söker i din kategori och hur mycket trafik som hamnar i dina digitala kanaler. Vi analyserar Share of Search och tar fram trender över tid.

Exempel på vårt arbete

  • analyserade och omstrukturerade en kunds mediekanaler för att få ett mer framträdande digitalt erbjudande till låg kostnad som kunde nå nya marknadssegment
  • arbetade med en kund i byggbranschen för att öka försäljningen genom att etablera en integrerad digital webbplats.

Kontaktperson

Erik Berling
Head of Sales & Senior Consultant
+46 73 522 55 52
erik.berling@demoskop.se
Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Senior Advisor
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se
Magnus Klockare Rossby
Senior Analyst
+46 70 984 58 34
magnus.rossby@demoskop.se