Kontakta oss

Politikerpanelen

Vill du få en närmare inblick i hur politiker på kommunal och regional nivå runt om i landet prioriterar och tänker?

I vår unika Politikerpanel frågar vi årligen drygt 3 000 kommun (-och regional) politiker om hur de ser på en mängd olika frågor – alltifrån den egna kommunens/regionens attraktivitet och servicenivå till prioriteringar framöver kring till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, infrastruktur, byggnation och sjukvård.

Vi ställer också frågor kring attityder och förtroende för olika aktörer och avgörande kriterier vid till exempel upphandlingar. Undersökningen är den enda i sitt slag i Sverige och genomförs sedan 2013 en gång per år under perioden mars till maj.

Genom Politikerpanelen får politiker möjlighet att uttrycka sina åsikter och ståndpunkter. Panelen fungerar som en kanal för politiker att dela sina synpunkter och vara delaktiga i opinionsbildningen. Dessa insikter ger en djupare förståelse för politikens dynamik och bidrar till att forma och informera den politiska debatten.

Demoskop använder sig av rigorös metodik och analytiska verktyg för att samla in, bearbeta och tolka data från Politikerpanelen. Resultaten presenteras i form av analyser, rapporter och presentationer som ger en unik inblick i politikers åsikter och prioriteringar. Detta hjälper till att informera beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten om politiska frågor och trender.

Politikerpanelen är inte bara en viktig resurs för politiker själva, utan också för forskare, medier och allmänheten som är intresserade av politiskt beslutsfattande och samhällsutveckling. Genom att samla in och analysera data från politiker ger Demoskop en djupare förståelse för politiska processer och möjliggör mer informerade och välinformerade diskussioner.

Det går också bra att ställa egna frågeställningar i undersökningen som är relevanta för just din verksamhet eller bransch. Hör av dig om du vill veta mer!

Kontaktpersoner

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Anders Lindholm
Senior Advisor
+46 72 020 01 12
anders.lindholm@demoskop.se
Karin Nelsson
Managing Partner
+46 70 221 39 94
karin.nelsson@demoskop.se