Kontakta oss

Medlemsmätningar

En medlemsmätning är en undersökning som syftar till att samla in feedback och åsikter från medlemmar i en organisation. Syftet med en medlemsmätning är att få insikt i medlemmarnas upplevelser, tillfredsställelse och behov för att kunna utveckla organisationens erbjudande och kommunikation.

Genom att genomföra en medlemsmätning kan organisationer få en bättre förståelse för hur medlemmarna uppfattar och värderar olika aspekter av medlemskapet. Resultaten från enkäten analyseras sedan för att identifiera mönster, styrkor och områden där förbättringar kan göras för att möta medlemmarnas behov och förväntningar.

Fördelarna med att genomföra en medlemsmätning är flera. Det ger organisationen möjlighet att få direkt feedback från medlemmarna och förstå deras önskemål och prioriteringar. Medlemsmätningar kan också hjälpa organisationen att identifiera förbättringsområden. Genom att regelbundet genomföra medlemsmätningar kan organisationen mäta förändringar över tid och utvärdera effekten av implementerade förbättringar.

Kontaktpersoner

Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Senior Advisor
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se