Kontakta oss

Kundnöjdhetsmätning

En god kundupplevelse är av största vikt för alla typer av organisationer – till exempel för företag, myndigheter, kommuner eller skolor. Deras kunder kan vara konsumenter, anställda, medborgare, elever, patienter med mera. Slutkunderna är ovärderliga för att driva värde, och organisationer måste identifiera relevanta kundbeteenden och anpassa sitt erbjudande efter kundbehoven.

Många organisationer inser att kunskap och lyhördhet för kundens behov är viktigt och helt avgörande för att skapa tillväxt. Genom att identifiera de kundbeteenden som bidrar till tillväxt kan organisationer skapa win-win-situation där bättre kundupplevelser bidrar till en sund affär och nöjda kunder. Demoskop är experter på att använda storytelling som verktyg för att öka förståelsen för kundens behov, i syfte att öka kundcentreringen i organisationen.

Hur det fungerar

För att skapa tillväxt genom en god kundupplevelse behöver kunden alltid hamna i ”första rummet”. Organisationen behöver arbeta kundfokuserat genom att förstå slutkundens behov och sedan utforma (eller omdesigna) produkter, tjänster, affärsmodeller eller kundresor och lansera i stor skala. Företag behöver driva ett aktivt förändringsarbete som styr mot en kundcentrering med hjälp av rätt tankesätt, resursallokering, teknisk utveckling, arbetsmodeller, resultat- och prestationsmål. Här kan Demoskop fungera som katalysator för att levandegöra kundinsikterna genom storytelling.

Kundnöjdhet

Insikter och verktyg som hjälper företag att öka sina kunders nöjdhet – och skapar värde för företaget.

Effektiva kundnöjdhetsanalyser kan möjliggöra nya kundstrategier som driver betydande affärstillväxt och lönsamhet. Utveckla kundprofiler för att identifiera behov och hitta input till ny affärsutveckling.

Vad vi gör

Demoskop hjälper kunder i varje steg längs kundresan. Vi analyserar beteenden och behov bland de mest värdefulla kunderna, identifierar mål och hittar de bästa sätten att nå dem (t.ex anpassad kanalstrategi). Demoskop fokuserar på följande aktiviteter:

Öka kundens livstidsvärde genom fördjupande analys. Vi hjälper kunder att snabbt integrera stora mängder olika och nya datakällor, vilket ger en 360-graders bild av kunderna. För att kunna ta snabba beslut erbjuder vi även långsiktiga lösningar baserat på löpande undersökningar där man kan följa resultatet i realtid.

Prioritera rätt i förbättringsarbetet. Baserat på de insikter som genereras av kunddata hjälper vi organisationen att utvecklas för att bli mer kundfokuserad. Det är vanligt att kunden sitter på stora mängder data och har svårt att prioritera bland förbättringsåtgärderna. Ett misstag många företag gör är att sträva efter en alltför avancerad analys som är svår för organisationen att ta till sig av och agera på. Demoskop hjälper till att hitta rätt balans mellan sofistikerad dataanalys och handlingkraftigt förändringsarbete.

Förbättra kundupplevelsen. Optimering av kundupplevelsen kan skapa konkret och kvantifierbart värde för företag – men bara med en kundupplevelsestrategi som är kopplad till den bredare strategin för verksamheten. Demoskop hjälper kunder att tänka igenom alla steg där företaget interagerar med kunder – från pris till produkt till kundservice – och bestämma rätt kundupplevelsenivå att tillhandahålla, baserat på en kombination av kundernas förväntningar och det relativa värdet av varje kundsegment.

Kontaktperson

Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Senior Advisor
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se
Petra Wiik
Senior Consultant
+46 70 876 96 05
petra.wiik@demoskop.se