Kontakta oss

Kunddriven tjänsteutveckling

”Kundens behov i centrum.”

All utveckling bör initieras baserat på befintliga kundinsikter, t ex från en kundundersökning eller en kartläggning av kundresan där kundens frustration och behov visualiseras.

Vi erbjuder ett tvärfunktionellt arbetssätt

Kunddriven tjänsteutveckling innebär ett tvärfunktionellt arbetssätt från insikt till lansering. Arbetet sker iterativt tillsammans med kunden och slutkunden löpande i såväl insikter och behovsanalys som idégenerering, prototyping och testning.

Kunddriven utveckling ökar möjligheten att skapa tjänster som verkligen används och som kunderna är villiga att betala för.

Kundinsikterna utgör grunden och vi arbetar med idégenerering som är ett organiserat sätt att ta fram nya idéer och koncept och lämpar sig bäst att genomföras som en workshop där en idé kan leda till en annan.

Vad vi gör

Demoskop hjälper kunden att tänka utanför boxen och fokus under idégenereringen ligger på kreativitet, att bryta invanda tankemönster och tänka i nya banor. Ett sätt är att visualisera hur en ideal situation skulle kunna se ut och sedan diskutera kring denna.

Demoskop leder arbetet och har de verktyg som behövs med att ta idé till prototyp, som kan vara enkla skisser och storyboards eller konkreta tjänstecanvas som sedan kan testas på kunder.

Kontaktperson

Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Senior Advisor
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se