Kontakta oss

Medarbetarundersökningar

En medarbetarundersökning är en metod för att samla in feedback och åsikter från medarbetare inom en organisation. Syftet med en medarbetarundersökning är att få insikt i medarbetarnas upplevelser, engagemang och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan organisationer få en bättre förståelse för hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö, ledarskapet, kommunikationen, arbetsbelastningen och andra aspekter som påverkar deras välmående och produktivitet.

Fördelarna med att genomföra en medarbetarundersökning är många. Det ger organisationen möjlighet att få en direkt inblick i medarbetarnas synpunkter och behov, vilket kan hjälpa till att forma strategier och beslut som främjar en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det kan också bidra till att öka medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse, samt förbättra arbetsgivarens rykte och attraktionskraft som arbetsgivare.

Genom att kontinuerligt genomföra medarbetarundersökningar kan organisationer också mäta förbättringar över tid och följa upp på åtgärder som har vidtagits för att förbättra arbetsplatsen.

Kontaktperson

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Malin Höglund
Analyst

malin.hoglund@demoskop.se