Stefan Petersson 

Senior Analyst

Områden

  • Statistiska analyser
  • Databashantering
  • Datavisualisering
  • SAS och SPSS

Bakgrund

  • Gallup
  • Wireless Opinion
  • Webbarometern
  • Sifo
  • Kandidat i statsvetenskap och kommunikation

Kontakt