Peter Bryngelson 

Head of Brand & Communication Research

Områden

  • Varumärke och kommunikation
  • Läsvärdesmätningar, kundundersökningar
  • Produkt/Konceptstudier
  • Segmenteringar, arketypsbeskrivningar
  • B2C och B2B
  • Medierelaterade undersökningar

Bakgrund

  • Kantar Sifo
  • Demoskop
  • Civilekonom från Stockholms Universitet
  • 20 års erfarenhet av undersökningar, analyser och strategier

Kontakt