Per Hörnsten 

Senior Advisor

Områden

Rådgivning och analys inom områdena:

  • Privatekonomi och företagande
  • Opinion och värderingar
  • Kommunikation
  • Kund- och organisationsutveckling

Bakgrund

  • Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF
  • SEB
  • Civilekonom från Linköpings Universitet

Kontakt