Pelle

Pelle Ahlin Olofsson 

Senior Consultant

Områden

  • Samhälle och opinion
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Ungdomsbeteenden

Bakgrund

  • Ungdomsbarometern
  • PISA-avdelningen – OECD
  • Department of Politics and Public Administration – University of Konstanz
  • Masterexamen i Statsvetenskap från Göteborgs universitet
  • Masterexamen i policyanalys och komparativ politik från University of Konstanz
  • Kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet

Kontakt