Patrik Brink 

Head of Systems Development

Områden

  • Systemutvecklare för intranät, extranät och publika webbtjänster
  • Analyserar data från databaser
  • Kodning

Bakgrund

  • Utbildad systemutvecklare
  • Stor erfarenhet av Microsoftmiljöerna

Kontakt