Carl Johan Meyer 

Analyst

Områden

  • Marknadsundersökningar och samhällsundersökningar
  • Enkätkonstruktion
  • Dataanalyser
  • Datavisualiseringar

Bakgrund

  • Masterprogram i demografi samt Kandidatexamen i sociologisk samhällsanalys från Stockholms Universitet

Kontakt