Angelica Cöster 

Senior Analyst

Områden

  • Opinionsanalyser
  • Samhällsundersökningar
  • Medieeffekter
  • Väljarsegmentering
  • Datavisualisering

Bakgrund

  • SOM Institutet
  • Institutionen för journalistik, medier och kommunikation– Göteborgs Universitet
  • Volvo Technology
  • Masterexamen i politisk kommunikation från Göteborgs Universitet, kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds Universitet

Kontakt