Angelica Cöster 

Senior Analyst

Områden

  • Opinions- och samhällsundersökningar
  • Väljaranalys
  • Kommunikation
  • Medieeffekter
  • Datavisualisering

Bakgrund

  • SOM-institutet vid Göteborgs universitet
  • Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet
  • Masterexamen i politisk kommunikation från Göteborgs universitet
  • Kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet 

Kontakt