Kontakta oss
Digital kommunikation Fördjupningar Kommunikation Marknadsföring

Digital mätbarhet, en översikt

Under 2019 lanserade Expertteam Mediekvalité, en expertgrupp i samarbete med Sveriges Annonsörer, en guide om digital annonsering i syfte att förklara och förenkla begrepp inom digital kommunikation. Denna guide syftade till att på ett överskådligt sätt beskriva olika delar av digital annonsering.

​En del av denna guide handlade om mätbarhet och i denna film berättar Demoskops Peter Bryngelson om några av de slutsatser som teamet kom fram till inom det området.


Ytterligare inom: Digital kommunikation

Visa alla inom: Digital kommunikation