Demoskops nya logotyp

Publicerat av
april 29, 2020

Demoskops gamla logotyp formgavs i början på 90-talet och är nästan 30 gammal.

Demoskop logga transparent
I samband med att Demoskop och Inizio gick ihop 2019 och att organisationen ändrades en hel del så uppstod det också ett behov och ett önskemål om att uppdatera logotypen.

Med tanke på den nya organisationen behöll namnet Demoskop och att logotypen ändå är så pass gammal så ville jag inte göra allt för stora förändringar, utan bara modernisera och harmonisera den.

Till att börja med så letade jag ett nytt typsnitt. Sökandet gick ut på att hitta ett typsnitt som både kändes modernt men som samtidigt hade former som gjorde att bokstäverna d,e,o och p hade samma cirkulära geometri. Alltså att cirklarna i bokstäverna var geometriska cirklar och inte ovaler. För att ytterligare hålla ihop ordbilden så ville jag att staplarna i d, k och p inte skull vara för långa. Långa staplar skulle göra logotypen spretig och svårare att använda. All dessa kriterier hittade jag i ett typsnitt som har det lustiga namnet Cocogoose. Skärningen är DemiBold.

När jag funnit typsnittet så föll det sig nästan naturligt att låta pilen följa geometrin i bokstäverna i den nya ordbilden. Den nya pilen utgår från en cirkel med mittpunkt i bokstaven p’s cirkel. Den pilen pekar ännu mer uppåt än tidigare, så har den fått en ytterligare mer positiv känsla. Jag testade även andra slags sätt att använda pilen och även andra symboler men beslöt att inte frångå originalet för mycket ändå.

Även färgerna är snarlika. Syftet med de nya färgerna har också varit att harmonisera dom lite. Dämpa färgmättnaden lite ändra en aning i färgblandningarna för att de ska kännas mer 2020.

demoskop logotyp 2020 RGB
Herman Hammarström
Grafisk formgivare, Demoskop

Dela: