Kontakta oss
AI Nyhet

Demoskop satsar på AI – följ med på en spännande resa

Artificiell intelligens (AI) kommer att ha en betydande påverkan på marknadsundersökningar genom att revolutionera sättet vi samlar in, analyserar och utnyttjar kunddata. Under våren har Demoskop arbetat hårt för att förstå hur vi påverkas och ökar nu takten genom att bilda en AI-grupp inom ramen för Demoskop Labs.

Torsdagen den 12 oktober bjuder vi in till seminarium ”AI i research”. Huvudtalare är Mike Stevens från Insight Platforms som kommer att berätta om de senaste möjligheterna.

Demoskop har genom medlemskapet i Worldwide Independent Network Of Market Research (WIN), via den internationella branschorganisationen AAPOR och genom vårt eget vetenskapliga råd tillgång till ledande forskare och experter inom området. Vi bjuder under hösten in flera av dessa som bidrar med sin syn på utvecklingen, ger konkreta råd och handfasta tips.

Det vi lärt oss hittills är att AI möjliggör automatiserad och skalbar datainsamling från olika källor, inklusive sociala medier, webbplatser, forum och transaktionshistorik. AI-algoritmer kan effektivt filtrera och strukturera stora datamängder för att generera insikter och identifiera mönster som tidigare var svåra att upptäcka.

Vi vet också att vi med AI kan dra nytta av avancerade analysmetoder som maskininlärning och djupinlärning. Genom att använda dessa tekniker kan vi identifiera komplexa mönster, förutsäga trender och beteenden samt utföra segmentering av målgrupper på ett mer precist sätt.

Vi har sett exempel på att vi kan automatisera generering av rapporter och insikter genom att använda AI. Systemen kan sammanställa och presentera data på ett mer användarvänligt sätt, vilket sparar tid och underlättar beslutsfattande.

AI kan användas för att utföra känslighets- och sentimentanalys genom att analysera stora mängder textdata från sociala medier, recensioner och kundfeedback. Detta ger företag insikter om hur varumärke och produkter uppfattas och vilka förbättringar som kan göras.

Vi har också lärt oss att vi som rådgivare och analytiker behövs mer än någonsin för att förstå, tolka och sätta resultat i sitt sammanhang för att skapa riktiga och relevanta insikter. En genuin affärs- och omvärldsförståelse behövs för att faktaunderlag ska resultera korrekta beslut.

I AI-gruppen kommer vi att arbeta konkreta projekt för att prova olika system och testa hur vi kan tillvarata möjligheterna och undvika fallgropar. Möjligheterna kommer inte utan risker och vi tar nu fram generell policy hur vi på Demoskop använder AI för visa på transparens och kvalitetssäkring.

Hör av dig till oss om du vill veta mer.


Ytterligare inom: AI

Visa alla inom: AI