Kontakta oss
Nyhet

Demoskop och Alkompis lanserar samarbete

Demoskop och Alkompis skapar Sveriges första renodlade undersökningspanel för arabisktalande svenskar. Paneldeltagare i ”Diverziopanelen” ska på löpande basis få tycka till i dagsaktuella och samhällsviktiga frågor. Syftet är att lyfta fler röster och perspektiv i samhällsdebatten.

Utrikes födda beskrivs ofta inom undersökningsbranschen som en svårnådd grupp som sällan deltar i opinionsundersökningar. Detta vill nu Alkompis och Demoskop förändra genom att ge dem en röst i Diverziopanelen, som så långt som möjligt ska spegla målgruppen arabisktalande i Sverige. Arabiska är idag Sveriges andra största modersmål och målgruppen består uppskattningsvis av 600 000 personer. I samhällsdebatten behandlas denna grupp ofta som homogen, trots att de representerar en mångfacetterad och komplex blandning människor som kommit till Sverige från olika länder och under olika omständigheter.

”I samarbetet med Alkompis har vi unika förutsättningar att nå en svårnådd och väldigt viktig grupp av människor. Arabisktalande svenskar är en självklar del av samhället som vi på detta sätt kan ge en röst”, säger Karin Nelsson, vd Demoskop.

”Syftet med panelen är att skapa inkludering och främja integration, att alla i Sverige finns med när vi mäter befolkningens vanor, beteenden och åsikter. Att kunna göra opinionsmätningar, med en professionell aktör som Demoskop, är vidare ett privilegium för vårt redaktionella arbete. Resultaten från mätningarna kommer att ge oss djupare insikter som stärker vår journalistik,” säger Julia Agha, VD Alkompis.

Opinionsundersökningarna kommer att handla om allt ifrån levnads- och hälsovanor, till åsikter och tankar om aktuella händelser, politisk åskådning och andra samhällsfrågor.

Diverziopanelen kommer mot målgruppen ha det arabiska namnet وصّل صوتك som översätts till ”Gör din röst hörd”.

Den nya undersökningspanelen hittar du här. Vill du ha information om Diverziopanelen eller veta mer om vilka möjligheter som finns med den? Vänligen kontakta:

Pelle Ahlin Olofsson, Senior konsult, pelle.ahlin@demoskop.se, 073 589 36 89

Om Alkompis

Alkompis är Sveriges största mediehus på arabiska och publicerar sedan 2012 nyheter och samhällsinformation för de omkring 600 000 arabisktalande som bor i Sverige idag. Alkompis finns i alla digitala kanaler och når omkring 400 000 unika läsare på hemsidan varje månad. Alkompis uppdrag är att främja integration genom att fylla informationsgapet i samhället. Alkompis är helt etniskt, religiöst och politiskt obundet. För mer information, vänligen besök www.alkompis.se.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet