Kontakta oss
Nyhet Varumärke/kommunikation

Demoskop lanserar Advisory Board inom Varumärke & Kommunikation

Undersökningsbranschen är i stark utveckling och inom varumärkesområdet, kommunikation och media ser vi stora landvinningar men också stora utmaningar!

Demoskop har sedan starten 1989 legat i framkanten som ett av de mest innovativa undersökningsföretagen. En lång och framgångsrik historia ställer krav på noggrannhet, metodkunnande och affärsmannaskap. I tider av förändring är det för oss viktigt att följa och ibland också leda utvecklingen. Det gör vi på Demoskop på flera sätt, vi är aktiva i branschorganisationer både i Sverige och internationellt, vi samarbetar med forskningen och arbetar många gånger i nära partnerskap med våra kunder. Samarbete går som en röd tråd genom detta då vi tror på styrkan i att lära av varandra och att gemensamma insikter är viktiga inte bara för oss utan för hela branschen vi verkar i.

För att ytterligare förstärka detta arbete lanserar nu Demoskop sitt Advisory Board inom Varumärke & Kommunikation.

Vi är stolta och glada över att ha med ett antal mycket namnkunniga personer som alla har en omfattande erfarenhet av området!

  • Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Agencies & Partners Google
  • Lina Hedenström, CEO, NTM AB
  • Carolina Löfving Larhed, Försäljningschef, TV4
  • Anders Lithner, CEO, Brand Metrics
  • Mats Rönne, Senior Advisor, OffPist Management
  • Daniel Atteroth, Sales & Marketing Director, Viking Line
  • Peter Bryngelson, Head of Brand & Communication Research, Demoskop

Gruppen kommer att ses några gånger om året och vid varje mötestillfälle diskutera ett aktuellt ämne som sen kommuniceras via våra gemensamma kanaler. Ska bli mycket kul och spännande att se vad vi tillsammans kommer fram till!

Fortsättning följer!

För ytterligare information kontakta Peter Bryngelson:
+46 73 522 55 50
peter.bryngelson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet