Kontakta oss
Nyhet

Demoskop kommenterade Global Utmanings rapport

Demoskops vd Karin Nelsson medverkade vid tankesmedjan Global Utmanings seminarium som handlade om vår tids ödesfrågor och hur Sverige kan visa ledarskap med Agenda 2030. Lanseringen av rapporten ”Svenska lösningar på globala utmaningar 2021″ går att se här i efterhand.

-”Vi ser att de allra flesta svenskar menar att Sverige är på väg åt fel håll. Denna nedåtgående trend har vi sett sedan 2012, då andelen som tyckte att Sverige var på väg åt fel håll blev fler än de som tycker att Sverige är på åt rätt håll.”

-”Vad är skälen till denna pessimism? Naturligtvis finns det en mediebild och ett offentligt samtal som präglar vår uppfattning om samtiden och samhällsutvecklingen.”

-”World Value Survey gör undersökningar bland allmänheten i hela världen. De sammanfattar sina resultat i en kulturkarta som visar hur olika länder förhåller sig till varandra. En slutsats är att vi svenskar sticker ut som extremister. Vi befinner oss i ett särskilt hörn på kartan som ett av världens mest sekulariserade länder och där vi prioriterar självförverkligande vilket innefattar miljöhänsyn, tolerans och egen makt över ekonomiska och politiska beslut. I motsatt position befinner sig utvecklingsländer där religion, tradition, hierarki, patriarkat och fysisk säkerhet dominerar samhällena. Genom rapportförfattarnas kunskaper om svenska förutsättningar och lösningar i just ett globalt perspektiv har jag fått en bättre bild hur vi som på så många sätt är priviligierade kan bidra till en bättre värld.”


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet