Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn oktober 2023

Boprisförväntningarna fortsätter att sjunka

Demoskops och SEBs Boprisindikator minskar med 2 enheter i oktober, från plus 6 till plus 4. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 9 och plus 11 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 4,39 procent, vilket är en uppgång med 0,40 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 7 procent till 10 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2023.

Läs hela rapporten här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 34 procent, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet till 30 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 25 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,39 procent. Det är en ökning med 0,40 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 4 enheter från föregående månad till 30 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 3 enheter till 22 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter till 18 procent. 

Boprisindikatorn sjunker i fyra av regionerna och stiger i två regioner. I Norrland minskar indikatorn med 17 enheter från plus 15 till minus 2. I Östra Götaland och Västra Götaland minskar indikatorn med 9 respektive 3 enheter från 0 till minus 9 respektive plus 3 till 0. I Skåne minskar indikatorn med 1 enhet från plus 10 till plus 9. I Stockholm stiger indikatorn med 3 enheter från plus 8 till plus 11 och i Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 1 enhet från plus 8 till plus 9..

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Ytterligare en räntehöjning från Riksbanken, en fortsatt svag köpkraft och nu ökad turbulens på börsen talar samlat för hushållens något mer reserverade syn på bostadsmarknaden. I andra vågskålen ligger en stabil arbetsmarknad som sannolikt håller tillbaka nedgången något. Dragkampen ser inte ut att upphöra i närtid vilket innebär att bostadsmarknaden kommer prövas ytterligare under hösten.”

Hushållen tror inte räntetoppen är nådd och ställer nu in sig på kärvare tider vilket ändå får ses som ett betryggande besked inför en oviss vinter. Skulle de få rätt i sin prognos innebär det att räntekostnaderna för en genomsnittlig bolåntagare kan stiga med 1 000 kronor mer i månaden. I kombination med senaste tidens stigande långräntor bör utgångspunkten för de flesta vara att det tuffa ränteläget kommer hålla i sig längre än väntat.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 september till 3 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn