Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, oktober 2021

Hushållens boprisförväntningar vänder ner

Boprisindikator minskade med 3 enheter i oktober, från 41 till 38. På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 45 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 0,55 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 4 procent, en procentenhet lägre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2021.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 38, vilket är en nedgång med 3 enheter från förra månaden.

Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent. Det är samma nivå som föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med en procentenhet sedan förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med en enhet från föregående månads 22 procent till 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, vilket var 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en procentenhet jämfört föregående månad, till 18 procent.

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. De ökar i två av de sex regionerna och minskar i de övriga. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn mest, med 6 enheter från 33 till 39, följt av Västra Götaland, där den ökar med 4 enheter från 41 till 45. Störst nedgång sker i Skåne där indikatorn minskar med 13 enheter från 46 till 33. I Östra Götaland sjunker indikatorn med 9 enheter, från 42 till 33. I Stockholm minskar den med 3 enheter från 42 till 39, och i Norrland minskar den med 2 enheter från 41 till 39.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning.”

”Hushållens tro ligger kvar på en historiskt sett väldigt låg reporäntnivå. Men i ljuset av dagens lågräntemiljö så är det den högsta nivån vi sett på över sju år. Det talar för att den senaste tidens stigande inflation försiktigt börjar sätta sig i hushållens framtida räntebild.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 september till 5 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn