Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn november 2023

Splittrade boprisförväntningar hos hushållen

Demoskops och SEBs Boprisindikator minskar med 4 enheter i november, från plus 4 till 0. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 10 och minus 19 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 4,39 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 10 procent till 6 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2023.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 0, vilket är en minskning med 4 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enheter till 33 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 23 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,39 procent. Det är samma nivå som föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 30 procent. Andelen som har bunden ränta ligger också kvar på samma nivå som föregående månad på 22 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 19 procent.  

Boprisindikatorn sjunker i hälften och stiger i hälften av regionerna. I Norrland ökar indikatorn med 12 enheter från minus 2 till plus 10. I Östra Götaland och Västra Götaland ökar indikatorn med 7 enheter vardera från minus 9 till minus 2 respektive 0 till plus 7. I Skåne minskar indikatorn med 28 enheter från plus 9 till minus 19. I Stockholm minskar indikatorn med 1 enhet från plus 11 till plus 10 och i Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 16 enheter från plus 9 till minus 7.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Det är ett dött lopp mellan de hushåll som tror på stigande och sjunkande bostadspriser vilket återspeglar hur tudelad bostadsmarknaden är för tillfället. Villapriserna fortsätter att pressas medan utsikterna för bostadsrätter ser något ljusare ut samtidigt som det råder stora regionala skillnader. Riksbankens nästa räntebesked kommer sannolikt avgöra vilken riktning hushållens boprisförväntningar tar närmaste tiden.”

Hushållen står fast vid att räntetoppen ännu inte är nådd vilket också förklarar varför allt färre planerar att binda sina rörliga bolåneräntor. Oavsett om de får rätt eller inte i sin prognos kan det vara klokt att invänta med beslutet att binda sina bolåneräntor tills Riksbanken börjar signalera räntesänkningar.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 oktober till 7 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn