Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn mars 2024

Hushållens boprisförväntningar stärks ytterligare

Demoskops och SEBs Boprisindikator ökar med 7 enheter i mars, från plus 25 till plus 32. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 18 och plus 38 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,06 procentenheter till 3,71 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 2 enheter från föregående månad till 6 procent. Det visar mars månads Boprisindikator.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2024

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.


Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 32, vilket är en ökning med 7 enheter från förra månaden.


Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 48 procent, en ökning med 3 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 4 enheter till 16 procent. Andelen som tror på oförändrade priser sjunker med 3 enheter till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.


På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,71 procent. Det är en minskning med 0,06 procentenheter från föregående månad.


Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 4 enheter från föregående månad till 33 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 5 enheter från föregående månad till 18 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta sjunker med 1 enhet från föregående månad till 16 procent.


Boprisindikatorn stiger i majoriteten av regionerna, är oförändrad i en och sjunker i en. I Västra Götaland ökar indikatorn med 20 enheter från plus 16 till plus 36. I Skåne ökar indikatorn med 9 enheter från plus 26 enheter till plus 35. I Stockholm ökar den med 8 enheter och i Svealand utom Stockholm med 4 enheter från plus 30 respektive plus 34 till plus 38. I Östra Götaland är indikatorn oförändrad på plus 23 medan den sjunker i Norrland med 2 enheter från plus 20 till plus 18.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Optimismen kring bostadspriserna växer sig starkare den här månaden och närmare hälften av hushållen tror nu på stigande bostadspriser. Det är en utveckling som ännu inte riktigt återspeglas i faktiska priser men som bör ses som en positiv signal för aktiviteten på bostadsmarknaden inför våren.”

Det är inte längre en fråga om Riksbanken sänker styrräntan, utan när. Marknaden prisar för tillfället in fyra räntesänkningar under 2024 medan hushållen fortfarande har en ganska försiktig syn på ränteläget. I takt med att Riksbankens signaler om sänkningar blir allt tydligare väntas det ge fortsatt stöd för boprisförväntningarna och vind i seglet för en annars ganska avmattad boprisutveckling.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 februari till 5 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn