Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn mars 2023

Återhämtningen i boprisförväntningarna stannar av

Boprisindikator minskar med 1 enhet i mars, från minus 8 till minus 9. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 1 och minus 19 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,76 procent, vilket är en uppgång med 0,68 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 11 procent. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för mars 2023.
Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2023

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 9, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 1 enhet till 40 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 22 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,68 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 2 enheter till 24 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 18 procent.  

Boprisindikatorn sjunker i majoriteten av regionerna den här månaden. I Östra Götaland sjunker indikatorn från minus 13 till minus 19. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn från minus 8 till minus 13 och i Norrland sjunker den från 0 till minus 12. I Stockholm sjunker indikatorn från plus 1 till minus 1. I Västra Götaland ligger indikatorn oförändrad på minus 7 medan den i Skåne stiger från minus 28 till minus 19.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

I ljuset av Riksbankens senaste räntehöjning och tydliga signaler om att fler höjningar står för dörren är det ganska väntat att återhämtningen i hushållens boprisförväntningar stannar av den här månaden. Bostadsmarknaden har överraskat tidigare men i nuläget talar det mesta för att återhämtningen kommer dröja ett tag.”

Hushållens ränteförväntningar är nu på den högsta nivån sedan hösten 2008. Det är en räntebild som återspeglar Riksbankens signaler om fler höjningar av styrräntan framöver, vilket kommer att pressa upp bolåneräntorna ytterligare under det närmaste halvåret. Många hushåll har rörliga bolåneräntor, vilket innebär att kommande höjningar väntas få ett ganska stort privatekonomiskt genomslag.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 februari till 7 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn