Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn mars 2021

Boprisindikatorn, mars 2021

Hushållens boprisförväntningar stiger till den högsta nivån på tre år

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
Boprisindikator ökar med ytterligare 4 enheter i mars, från 57 till 61. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 57 och 70 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i mars på 0,49 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger kraftigt och ligger på 11 procent, sju enheter högre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för mars 2021.


 

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor (i de fall man har några) inom kort eller inte.
Demoskops och SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 61, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.
Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter från förra månaden till 66 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året är 5 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 21 procent, vilket är en uppgång med 1 enhet jämfört med förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,49 procent. Det är en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med förra månaden.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med hela sju enheter jämfört med förra månaden (4 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 procentenheter till 20 procent och andelen som har bunden ränta ökar med 2 procentenheter till 29 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 2 enheter till 18 procent.
I mars ökar indikatorn i alla regioner förutom i Östra Götaland. I Norrland ökar Boprisindikatorn med 16 enheter från 54 till 70 och i Västra Götaland ökar den med 10 enheter till 63. I Svealand, förutom i Stockholm ökar den med 5 enheter till 60, i Skåne med 3 enheter till 67 och i Stockholm med 1 enhet till 57. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn minskar, från 64 till 60.
SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger följande i ett pressmeddelande om den senaste mätningen:
 

Den starka trenden i Boprisindikatorn håller i sig och två av tre hushåll tror nu på fortsatt stigande priser. Med en indikator på 61 är vi uppe på den högsta nivån sedan juli 2017. Kombinationen av låga räntor, ekonomisk återhämtning och kanske även möjligheten till fortsatt hemarbete när coronakrisen klingat av, påverkar antagligen bilden. Dessutom tar hushållen säkert intryck av den faktiska prisstatistiken som pekar på tydliga uppgångar i början av året.

 

Andelen som planerar att binda sin bolåneränta ökar dramatiskt och 11 procent är historiskt sett en hög nivå. Det senaste decenniet har vi bara sett den nivån vid ett tillfälle (januari 2019). Det är tydligt att hushållen tagit intryck av den senaste tidens begynnande inflations- och ränteoro och de ser antagligen att tiden då bundna räntor är lika låga som rörliga är på väg att ta slut. I det läget är det inte överraskande att många överväger att binda i närtid.

 
[call_to_action title=”Kontakt / Offertförfrågan” icon=”icon-mail-line” link=”mailto:info@demoskop.se” button_title=”” class=”” target=”_blank” animate=””]Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinion. Hör gärna av dig så berättar vi mer![/call_to_action]
 

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.
[share_box]


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn