Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn maj 2023

Svag uppgång i hushållens boprisförväntningar

Boprisindikatorn ökar med 1 enhet i maj, från minus 8 till minus 7. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 2 och minus 17 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 3,74 procent, vilket är en nedgång med 0,08 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 11 procent till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2023.

Läs hela rapporten här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 7, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar samtidigt med 1 enhet till 38 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 23 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,74 procent. Det är en minskning med 0,08 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 3 enheter till 28 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet till 25 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 3 enheter till 16 procent.  

Boprisindikatorn stiger i hälften av regionerna den här månaden. I Skåne och Stockholm stiger indikatorn från minus 7 respektive minus 4 till plus 2. I Östra Götaland stiger indikatorn med 5 enheter till minus 12 och i Svealand utom Stockholm sjunker den med 10 enheter till minus 17. I Norrland sjunker indikatorn från minus 9 till minus 14 och i Västra Götaland sjunker indikatorn med 1 enhet till minus 8.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Trots att det mesta talar för att bostadspriserna ska ner ytterligare från dagens nivåer återspeglas det inte lika tydligt i hushållens förväntningar. Förmodligen är det en effekt av att många upplever att det värsta av räntehöjningarna ligger bakom dem. Men även om styrräntan närmar sig toppen kan det dröja innan hela effekten når hushållen, vilket fortfarande talar för en risk på nedsidan i boprisförväntningarna.”

Hushållen verkar ta intryck av Riksbankens räntebesked och väljer den här månaden att justera ned sina ränteförväntningar, vilket är ett tecken på att man nu ställer in sig på en räntetopp under 4 procent. Det innebär att den räntestorm som många hushåll upplevt under det senaste året ser ut att övergå till ett ränteoväder som håller i sig resten av året.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 april till 1 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn