Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, maj 2021

Hushållen tror på ännu högre bostadspriser

Demoskops och SEB:s Boprisindikator fortsätter att öka och stiger ytterligare 3 enheter i maj, från 63 till 66. På regional nivå ligger indikatorn mellan 58 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar markant och ligger i maj på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 5 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2021.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor (i de fall man har några) inom kort eller inte.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet från förra månaden till 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 4 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 18 procent, samma nivå som förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66, vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.

I maj ökar indikatorn i hälften av regionerna. I Västra Götaland  ökar Boprisindikatorn med 10 enheter från 60 till 70 , i Östra Götaland ökar den med 5 enheter till 71 och i Skåne ökar den från 58 till 59. I Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, 58. Det är endast i Norrland och Svealand utom Stockholm  som indikatorn minskar. I Norrland  med 6 enheter till 65 och i Svealand utom Stockholm med 3 enheter till 66.

Bostadspriserna rusar för närvarande och 7 av 10 svenskar tror att de fortsätter stiga det närmaste året. Bara 4 procent tror på fallande priser vilket är den lägsta nivån som uppmätts i Boprisindikatorns 18-åriga historia. Dagens Boprisindikator på 66 ger stöd för fortsatta prisuppgångar och är bara 6 enheter lägre än rekordnoteringen 72 från september 2015, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 april till 4 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn