Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn juni 2024

Fortsatt vind i seglen för hushållens boprisförväntningar

Demoskops och SEBs Boprisindikator ökar med 4 enheter i juni, från plus 48 till plus 52. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 43 och plus 58 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,36 procentenheter till 3,41 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 3 enheter från föregående månad till 11 procent. Det visar juni månads Boprisindikator.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2024

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.


Demoskops och SEBs Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 52, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.


Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 62 procent, vilket är en ökning med 3 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 1 enhet till 10 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 18 procent, samma nivå som föregående månad.


På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,41 procent. Det är en minskning med 0,36 procentenheter från föregående månad.


Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 3 enheter från föregående månad till 33 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet från föregående månad till 20 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 15 procent.


Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner förutom i Norrland. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 8 enheter från plus 44 till plus 52. I Stockholm stiger indikatorn med 6 enheter från plus 52 till plus 58 medan den i Västra Götaland ökar med 5 enheter från plus 53 till plus 58. I Skåne och Östra Götaland stiger indikatorn med 2 respektive 1 enhet från plus 46 till plus 48 respektive plus 47. I Norrland sjunker indikatorn med 1 enhet från plus 44 till plus 43.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

” Hushållen boprisförväntningar har nu stigit sju månader i rad och en övervägande majoritet av svenskarna tror nu på stigande bostadspriser. Historiskt har liknande uppgångar i snitt avtagit efter sju månader. Dock talar fler räntesänkningar, stigande köpkraft och en ökad aktivitet på bostadsmarknaden för en fortsatt uppåtgående riktning. Vilken av dessa som till slut väger tyngst blir något att följa med spänning i kommande mätningar.”

” Efter förra månadens räntebesked ser vi nu att hushållen tydligt justerar ner sina ränteförväntningar. Men trots Riksbankens signaler om ytterligare två sänkningar till hösten så vågar hushållen inte fullt ut räkna hem dem. Om samtliga sänkningar blir verklighet kan det mot slutet av året totalt innebära sänkta räntekostnader med nästan 2 000 kronor i månaden för den med ett bolån på 3 miljoner kronor.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 maj till 4 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn