Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, juni 2021

Lättare inbromsning eller början på en tvärnit?

Boprisindikator minskar med 1 enhet i juni, från 66 till 65. På regional nivå ligger indikatorn mellan 62 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i juni på 0,47 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 7 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2021.


Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 65, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 5 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar en enhet till 17 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent. Det är en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra månaden (5 procent).

Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar 1 enhet från föregående månad till 22 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 1 procentenhet till 28 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 18 procent.

I juni ökar indikatorn i hälften av regionerna. I Skåne  ökar Boprisindikatorn med 11 enheter från 59 till 70 , i Norrland ökar den med 6 enheter till 71 och i Stockholm ökar den från 58 till 62. I Svealand utom Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, 66 enheter. Det är endast i Östra och Västra Götaland som indikatorn minskar. I Östra Götaland med 7 enheter till 64 och i Västra Götaland med 4 enheter till 66.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter fem månader av stigande förväntningar ser vi nu en lättare inbromsning bland hushållen. Den pessimistiske kanske drar slutsatsen att senaste tidens bostadsdebatt om överhettning, insiders/outsiders och stigande skulder nu får genomslag på hushållens förväntningar. Medan den optimistiske nog inte skulle dra för långtgående slutsatser av en månads nedgång. Det är trots allt fortfarande 7 av 10 svenskar som tror på stigande bostadspriser det närmaste året.”

Det fortsätter att finnas en tydlig ”mismatch” mellan hushållens och Riksbanken syn på reporäntans framtid. Riksbanken har varit tydliga med att nollräntan kommer att bestå under hela prognosperioden, fram till mitten av 2024. Hushållen är däremot konsekventa och ligger tydligt högre än Riksbanken. Möjligen är det en ökad inflationsoro och nu återöppnandet av Sverige som spökar i hushållens räntetankar.”
 
Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn